Samfunnsansvar

Samfunnsansvaret i HI-Industri er forankret i selskapets styre og ledelse. Vi skal defineres gjennom bærekraftig entreprenørskap med sunn økonomisk drift. Vi tar sosiale og miljømessige hensyn til våre omgivelser og samfunnet vi er en del av. HI-Industri følger standarder for god forretningsskikk, HMS-arbeid, KS og arbeidslivsrettigheter. Vi skal skape trygghet og verdier for lokalsamfunn, våre ansatte og våre eiere.

Støtteordninger og sponsorater

Vi bidrar med økonomisk støtte til utvalgte frivillige organisasjoner og breddeidretten, med særlig fokus på barn- og unge. Tiltak med lokal tilhørighet prioriteres. I tillegg vurderer vi prosjekter som er relevante med tanke på kompetanseutvikling i bransjene vi opererer i.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsperioden er hvert år fra 1. november til 15. desember. Søknad sendes til: spons@hi-industri.no